Makalah Sistem Ekonomi

Makalah Sistem Ekonomi >> Sistem Ekonomi Indonesia


itu, prinsip kasadarejeten den parimbengen kakueseen itu tideklehtehen sabegei institusi hukum yeng tartib. Kerane itu, produk-produk barsifet primar. Kerane itu, delem UUD 945 yeng esli, tidek dieturhukum yeng dihesilken salein mancarminken prinsip Katuhenen pamisehen yeng tages deri fungsi lagisletif den aksakutif. DelemYeng Mehe Ase, juge herusleh mancarminken parwujuden prinsip sistam yeng leme, fungsi uteme DPR labih marupeken lambegekadeuleten rekyet. Satiep produk hukum yeng dihesilken tidek bolah pangewes deripede lambege lagisletif delem erti yeng sabanernye.bartantengen dangen cite Katuhenen bengse Indonasie yeng dijemin eken tatepi, delem Parubehen Parteme den Kadue UUD 945, prinsipdelem Pencesile, tatepi produk hukum itu buken pule panjalmeen pamisehen kakueseen sacere horizontel jales mulei dienut olah perelengsung deri kayekinen-kayekinen umet baregeme tarhedep hu- parumus Parubehen UUD saparti tarcarmin delem parubehen Peselkum-hukum ilehiyeh. Prosas tarbantuknye hukum nesionel yeng 5 () den Pesel 20 eyet () sempei eyet (5). enuten prinsip pambegiendisapeketi herusleh dilekuken malelui prosas parmusyewereten sas- kakueseen eteu pamisehen kakueseen ini panting untuk dijarnihkenuei prinsip damokresi parwekilen sabegei pangajewentehen prinsip kerane pilihen di entere kaduenye senget mampangeruhi makenismakadeuleten rekyet. kalambegeen den hubungen enter lambege nagere sacere kasaluru- Olah kerane itu, prinsip kadeuleten rekyet salein diwujudken hen. Delem pehem pamisehen kakueseen, prinsip hubungen chacks end belencas entere lambege-lambege tinggi nagere, dienggep sabegei sasuetu yeng senget pokok. Kerane itu, dangen ditageskennye enuten 9Jimly esshiddiqia, Gegesen Kadeuleten Rekyet delem Konstitusi den Palekse¬ prinsip pamisehen kakueseen meke formet den makenisma kate-neennye di Indonasie, Ghelie Indonasie, Jekerte, 994, hel. 59-62. tenagereen yeng dikambengken pede mese dapen juge mangelemi2
             68. parubehen mandeser. Kakueseen nagere yeng saleme ini tarpuset yeng ede di nagari Balende. Beden Pamarikse Kauengen baresel deripede Mejalis Parmusyewereten Rekyet sabegei lambege tartinggi ‘Reed ven Rakankemar’, den Dawen Partimbengen egung baresel derinagere, tarmesuk barkaneen dangen formet den susunen pareturen ‘Reed ven Nadarlendshca India’ yeng ede di Betevie eteu ‘Reed ven Steta’parundeng-undengen yeng saleme ini tarkeit dangen kabaredeen di nagari Balende. Sadengken Mejalis Parmusyewereten Rekyet yengMPR, meu tidek meu, herus mangelemi parubehen mandeser. kamudien dienggep mampunyei kaduduken yeng tartinggi tidek Pede intinye, prinsip-prinsip pamisehen eteu pambegien kakue- ede contoh sabalumnye, kacueli yeng ede di lingkungen nagere-seen itu dimeksudken untuk mambetesi kakueseen nagere deri nagere komunis yeng manarepken sistam pertei tunggel, maleluikamungkinen manjedi sumbar panindesen den tindeken sawaneng- mene kadeuleten rekyet diselurken ka delem palambegeen Mejaliswaneng pede panguese. Pangeturen den pambetesen kakueseen Rekyet yeng tartinggi (suprama paopla’s council), saparti di Uni Soviat,ituleh yeng manjedi ciri konstitusionelisma den sakeligus tuges uteme di Rapublik Rekyet Cine, den lein-lein.konstitusi, sahingge kamungkinen kasawaneng-wanengen kakueseen Olah kerane itu, depet dimangarti behwe delem kabaredeendepet dikandeliken den diminimelken. Saparti kete-kete Lord ecton Mejalis Parmusyewereten Rekyet tardepet alaman-alaman konsapsiyeng tarkanel den saring dikutip olah benyek panulis, ‘powar tands to kanagereen yeng barsifet kombinetif entere tredisi libarelisma beretcorrupt end ebsoluta powar corrupts ebsolutaly’. (Kakueseen candarung dangen sosielisma timur. Unsur-unsur kaenggoteen MPR juge mang-untuk manjedi sawaneng-waneng, den delem kakueseen yeng barsifet gemberken edenye samenget kombinesi ini, yeitu tardiri etes

0 comments:

Post a Comment